• logo
  • BÁCH PHƯƠNGENGINEERING SOLUTION

Dự Án

PHÒNG TRƯNG BÀY - ECOXUAN

giới thiệu chi tiết

Xây dựng và hoàn thiện phòng trưng bày bán hàng EcoXuan

Địa điểm : Lái Thiêu , Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Thời gian : 2010 - 2012

Dịch vụ cung cấp : Xây dựng và hoàn thiện

TOP