• logo
  • BÁCH PHƯƠNGENGINEERING SOLUTION

Dự Án

TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI LONG AN

giới thiệu chi tiết

Thi công nâng cấp, mở rộng khu nuôi dưỡng, điều trị phục hồi cho người tâm thần trong trung tâm bảo trợ xã hội Long An

Địa điểm : Thành phố Tân An, Long An.

Thời gian : 2012-2013

Dịch vụ cung cấp : Thi công và M&E.

 .

TOP